O eventy.pl

Informacje prawne

Eventy.pl należą do Nobell Congressing Sp. z o.o. 

Rejestr, którym widnieje spółka 

Nobell Congressing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241655, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5262888621 oraz numer statystyczny REGON 140196078, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych

Prezes Zarządu  

Norbert Karczmarczyk

Adres 

ul. Nadbrzeżna 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Wróć