Konto Administratora

Aktualizacja cen usług

Aktualizacja cen sal konferencyjnych, usług gastronomicznych oraz pokoi przebiega dokładnie wg tych samych zasad.

Krok 1 - Przejście do sekcji zarządzania cenami

 

Krok 2 - Przejście do sekcji zarządzania cenami

W drugim kroku wybieramy zakres dat dla którego planujemy dokonać aktualizacji cen. Możemy również wybrać dni tygodnia, dla których aktualizacja cen zostanie zastosowana. Następnie, w kolumnie "Cena netto" wprowadzamy nowe ceny. Na końcu zapisujemy zmiany używając do tego przycisku "Zaktualizuj stawki". 
Sugerujemy sprawdzić czy ceny zostały poprawnie zaktualizowane. Nowe ceny zostaną wyróżnione w tabeli-kalendarzu cen, w przeciwieństwie do cen standardowych. 

Dzięki możliwość elastycznego kształtowania cen w zależności od daty, Obiekt zyskuje możliwość szybkiego dotarcia do organizatora wydarzenia z atrakcyjną cenowo ofertą w optymalnym czasie, bo wtedy gdy Organizator poszukuje Obiektu.

Wróć