Wyjaśnienie pojęć

Wstępna wycena w 2 min.

Oznacza, że Obiekt dodał wszystkie podstawowe ceny usług, dzięki czemu możliwa będzie błyskawiczna wycena eventu.

Każdy Obiekt, który dodał ceny jest oznaczony w eventy.pl poprzez specjalny znak  - widok poniżej


Wróć